This is a placeholder of 3D Flash Slider. Feel free to put in any alternative content here.

เกี่ยวกับเรา เวอร์เด้ มอนทาน่า ล็อกโฮม

‘เวอร์เด้ มอนทาน่าฯ’
ล๊อกโฮมสัญชาติไทย   ตอบโจทย์ผู้รักความเป็นธรรมชาติ     “แรงบันดาลใจที่ทำให้สนใจ
สร้างบ้านล็อกโฮม   สืบเนื่องมาจากการที่เป็นคนชอบไม้เป็นทุนเดิม อีกอย่างบ้านไม้มัน
ต้องมีมูลค่าที่สูงขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคต  บ้านปูนเมื่ออยู่แล้วหากต้องรื้อถอนต้องทุบทิ้ง
เพียงอย่างเดียว  แต่หากเป็นบ้านไม้   ถ้ารักษาอย่างดีมันสามารถอยู่ได้คงทนถึง 10  ปี นอกจากนั้นยังสามารถรื้อถอนไปปลูกยังสถานที่อื่นๆ ได้อีกด้วยที่สำคัญทางบริษัทมีความ
คิดว่า ต้องการที่จะสร้างบ้านล๊อกโฮมส์ ให้กลายเป็นบ้านหลักแรกของคนไทยให้ได้”

นายธัชชัย กัลยกร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวอร์เด้ มอนทาน่า ล็อกโฮมส์ จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่าย    บ้านล็อกโฮมครบวงจร   รายแรก   และรายเดียวของประเทศไทย
โรงเลื่อยจักรชัยประดิษฐ์  (มหาชัย)  เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2490  ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของทาง
ครอบครัว   หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆ   จนกระทั่งในปี   2520  เราได้ทำการ
เพิ่มมูลค่าของไม้ด้วยการอาบน้ำยาทำให้ไม้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น หลังจากนั้นก็มีการผลิตชิ้นส่วน
เฟอร์นิเจอร์ส่งตามโรงงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ  บ้าง  จึงทำให้เริ่มมีความรู้   และประสบการณ์
จากนั้นในปี   2537  เราเห็นว่าที่ต่างประเทศมีบ้านล็อกโฮม   ซึ่งขณะเดียวกันในบ้านเรา
ก็เริ่มเห็นมีบ้านล็อกโฮมเกิดขึ้นมาบ้างในแถบจังหวัดทางภาคเหนือ    ดังนั้นทางบริษัทจึง
เห็นว่าในเมื่อเราอยู่ในจุดที่เป็นต้นน้ำของวัตถุดิบซึ่งเป็นไม้ซุง   ก็น่าจะทำให้วัตถุดิบที่เรามี
เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มหรือทำอะไรได้มากกว่าที่เป็นอยู่   ขณะเดียวกันในตอนนั้นทางบริษัทได้
ทราบว่ามีการนำเข้าไม้จากต่างประเทศ  ซึ่งเป็นบ้านหลังๆ  ใส่ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้ามาขาย
ในเมืองไทย เราจึงติดตามไปดูที่ท่าเรือคลองเตย ปรากฏว่าตู้หนึ่งตกอยู่ที่ประมาณ 2-3 ล้านบาท   ได้บ้านประมาณครึ่งหลัง    ตรงนี้ทำให้เราเกิดความคิดว่าเราก็มีจุดเด่นหลายจุด
ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องไม้      ประสบการณ์ในการอัดน้ำยารวมไปถึงวัตถุดิบทุกอย่างมันมี
ความพร้อมทั้งเรื่องของพื้นที่ และเครื่องจักร  จึงทำให้คิดว่าเราต้องสร้างบ้านล็อกโฮมขึ้น
มาเพื่อรองรับความต้องการในอนาคตที่ผู้อยู่อาศัยจะเปลี่ยนความชอบ ซึ่งในตอนนั้นก็คาด
การณ์เอาไว้ว่าผู้อยู่อาศัยคงไม่ต้องการบ้านปูนเพียงอย่างเดียว  คงต้องมีกลุ่มคนอีกกลุ่มที่
ต้องการบ้านไม้ลักษณะนี้ขึ้นมาบ้างดังนั้นเราจึงมองไปที่กลุ่มตลาดต่างจังหวัดเช่นเขาใหญ่
และ   รีสอร์ทตามที่ต่างๆ    จึงทำให้เราเกิดความคิดขึ้นมาว่าจุดอ่อนของบ้านล๊อกโฮมส์ใน
อดีต   ซึ่งนำเข้าบ้านมาเป็นหลังราคาค่าแรงต่างๆ     จะมีราคาที่สูงทำให้ราคาซื้อขายจบลง
ลำบากทางบริษัทก็เลยเกิดความคิดที่จะทำบ้านล๊อกโฮมส์ขึ้นมา จนในที่สุดจึงก่อตั้งบริษัท
เวอร์เด้   มอนทาน่า  ล็อกโฮม จำกัด  ขึ้นมาสร้างบ้านสไตล์ล็อกโฮม เพื่อรองรับความ
ต้องการของผู้บริโภค

ใช้น้ำยาปลอดสารพิษเพื่อผู้อาศัยและสิ่งแวดล้อม

บ้านล็อกโฮมที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ   โดยส่วนใหญ่บ้านเหล่านี้จะไม่ได้ผ่านกระบวน
การอัดน้ำยา  จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ปลวกกัดกินเนื้อไม้  เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขต
ร้อนชื้น     ทำให้มีแมลงศัตรูประเภทปลวก    และมดเข้ามากัดทำลายบ้านไม้ได้ด้วยเหตุนี้
ทางบริษัทจึงใช้วิธีการอัดน้ำยาลงไปในเนื้อไม้     เพื่อป้องกันแมลงต่างๆเหล่านี้    โดยใน
ประเทศไทยสามารถแบ่งน้ำยาเหล่านี้ออกได้เป็น   2  กลุ่มใหญ่ๆ   ด้วยกันคือกลุ่ม   CCA
โดยน้ำยาตัวนี้จะมีสานหนูเป็นส่วนประกอบซึ่งส่งผลอันตรายต่อมนุษย์  นอกจากนั้นยังเป็น
ต้นกำเนิดของสารก่อมะเร็งโดยมีปริมาณสารพิษอยู่ในตัวน้ำยาประมาณ25-28% ด้วยโทษ
ที่มีอยู่ในน้ำยา   จึงทำให้บริษัทเลิกใช้น้ำยาตัวนี้    สำหรับน้ำยาอีกประเภทในกลุ่ม   ACQ
น้ำยาชนิดนี้ปราศจากสารหนูและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      ทำให้คนที่อาศัยอยู่ในบ้าน
ไม่เป็นโรคภูมิแพ้และยังไม่มีผลกระทบข้างเคียงจากสารเคมีที่มีอยู่ในเนื้อไม้ด้วย ที่สำคัญ
น้ำยาชนิดนี้ยังเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม   EU  และประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย     นอกจากนั้นน้ำยา
ในกลุ่ม ACQ ยังมีความคงทนต่อการละล้างของน้ำฝน   รวมไปถึงยังมีการอัดน้ำยาด้วยท่อ
สูญญากาศโดยใช้แรงดันสูงอัดน้ำยาเข้าไปในเนื้อไม้   เพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกสามารถกัด
กินเนื้อไม้   โดยทางบริษัทได้ทำการรับประกันให้กับลูกค้าในเรื่องเหล่านี้ด้วย    ซึ่งในบ้าน
หลังใหญ่ทางบริษัทจะรับประกันให้ถึง   5   ปี  ส่วนบ้านหลังเล็กจะรับประกันอยู่ที่ประมาณ
1  ปี  และแม้ว่าไม้ของเราจะมีการอัดน้ำยาแล้วก็ตามถึงอย่างไรก็ต้องมีการออกไปดูพื้นที่
ให้กับลูกค้าว่าพื้นที่นั้นๆ   มีปลวกหรือจอมปลวกหรือไม่  ซึ่งหากมีมันก็มีโอกาสที่จะเข้ามา
กินไม้ของเราได้   ดังนั้นทางบริษัทจึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่น  และความไว้วางใจของลูกค้ากับผลิตภัณฑ์บ้านล็อกโฮม  ที่ทางบริษัทตั้งใจที่จะ
ผลิตบ้านคุณภาพออกมาสนองความต้องการของลูกค้า

ตั้งเป้าพร้อมใช้ไม้ในประเทศสร้างบ้านล็อกโฮม
หากมองกันที่ความต้องการของผู้บริโภคระหว่างบ้านปูนและบ้านไม้ โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภค
ที่เลือกบ้านปูนเนื่องจากเป็นบ้านที่มีความเป็นมาตรฐาน   ที่ผู้อาศัยอยู่แล้วรู้สึกว่าปลอดภัย
ที่สำคัญอีกประการที่ทำให้บ้านปูนได้รับความนิยมมากกว่าเนื่องจากในเมืองไทยได้ทำการ
ปิดป่าไม่มีการตัดต้นไม้ในป่าอีกต่อไป      นอกจากนั้นก็ยังไม่มีการรณรงค์การปลูกต้นไม้
อย่างจริงจัง ส่วนไม้ที่มีการปลูกส่วนมากก็จะเป็นไม้สักสวนป่า ซึ่งจะมีขนาดท่อนที่เล็กมาก
เวลานำมาทำบ้านส่วนใหญ่จะนำมาทำเป็นบ้านทรงไทยมากกว่า   ทั้งนี้จะว่าไปในเมืองไทย
ยังไม่มีการทำบ้านล็อกโฮมกันอย่างจริงจัง   ส่วนใหญ่จะเป็นการนำไม้ชิ้นเล็กมาประกอบ
กันเป็นไม้ท่อนใหญ่ ทั้งนี้สัดส่วนของคนที่ชอบบ้านไม้สไตล์นี้จริงๆ  แล้ว   ถือว่ามีเยอะพอ
สมควร   เนื่องด้วยมีราคาที่ไม่แตกต่างจากบ้านปูนมากนัก     แต่หากเป็นการนำเข้ามาจาก
ต่างประเทศจะมีราคาที่สูงมาก      จึงถือเป็นข้อได้เปรียบอีกประการสำหรับบ้านล็อกโฮม
ที่ผลิตขึ้นมาในเมืองไทยหากถามว่าทำไม  ทางบริษัทถึงไม่นำไม้ที่ปลูกในเมืองไทยมาใช้
ก่อสร้างบ้านชนิดนี้  เป็นเพราะว่าไม้ในบ้านเราไม่มีไม้ท่อนโตและไม้ที่ยาวที่สำคัญบ้านเรา
มีไม้ยางพาราซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจที่ไม่สามารถนำมาสร้างบ้านได้    เนื่องจากมีขนาดที่เล็ก
และสั้น   สามารถทำได้เพียงอย่างเดียวคือนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ส่งออกเท่านั้น   ด้วยปัจจัย
เหล่านี้จึงทำให้ทางบริษัทต้องนำเข้าไม้สนจากต่างประเทศซึ่งไม้ส่วนใหญ่จะมีอายุไม่น้อย
กว่า 35  ปี   ทั้งนี้บริษัทคิดว่าประเทศไทยก็มีความพร้อมในเรื่องของภูมิประเทศที่สามารถ
ทำให้ต้นไม้โตเร็ว โดยทางเราได้คิดโครงการปลูกป่ากฐินเทพา    เพื่อรองรับความต้องการ
ของบ้านไม้ในลักษณะนี้ในอีก 30-40 ปีข้างหน้า โดยทางเรามีการศึกษาเรื่องเหล่านี้มากว่า 10   ปี      ว่าไม้กฐินเทพาเป็นไม้ที่มีความทนทานสูงในทุกภูมิประเทศ     ปลูกได้ทุกพื้นที่
นอกจากนั้น   อัตราการเจริญเติบโตของต้นก็ค่อนข้างดี ที่สำคัญแมลงศัตรูที่รบกวนในเนื้อ
ไม้ก็จะต่ำ    และยังเป็นไม้ตัวที่มีเสถียรภาพค่อนข้างที่จะสูงคิดว่าในอนาคตน่าจะมีไม้ที่นำ
มาก่อสร้างบ้านล็อกโฮมเองได้อย่างแน่นอน

บริษัทในเครือชัยประดิษฐ์

Image 1 โรงเลื่อยจักรชัยประดิษฐ์ โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ที่ได้รับการรับ
การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO.2001 : 2004
Image 1 เวอร์เด้ มอนทานา ผู้ออกแบบผลิตบ้านล็อกโฮม
สวยมีสไตล์บ่งบอกรสนิยมของความเป็นคุณ
Image 2 ซีเอ็มพาเลท ผู้ผลิตพาเลทไม้ เจ้าแรกที่ได้รับการรับรอง
จากกรมวิชาการการเกษตร (IPPC)